Úvodní stránka » Půjčovní řád

Půjčovní řád

 

Okresní organizace Svazu tělesně postižených z.s. v Jablonci nad Nisou
 
Půjčovní řád
 
Podmínky pro zapůjčení kompenzační pomůcky:
 

Půjčovatel: Zástupce okresní organizae STP V Jablonci n.N. seznámil uživatele s obsluhou a následně předvedl způsob užití.Pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení.Prodloužení zapůjčení je možné před ukončením sjednané doby.Uživatel je při prodlužování povinen předložit poslední stvrzenku o zaplacení.Půjčovné za dohodnutou dobu se platí předem.Za překročení dohodnuté zápůjční doby, bude k půjčovnému účtováno penále.

Uživatel: Odpovídá za vypůjčenou pomůcku a je povinen o ní pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu.Dojde li v průběhu vypůjčení pomůcky k jejímu poškození, zničení nebo ztrátě, hradí uživatel náklady na opravu v plné výši, v případě odcizení nebo ztráty pomůcky, bude uživatelem uhrazena pořizovací cena.

BUDE LI POMŮCKA VRÁCENA ZNEČISTĚNÁ, MÁ PŮJČOVNA PRÁVO ÚČTOVAT POPLATEK ZA VYČISTĚNÍ 50 Kč

V případě změny trvalého bydliště je uživatel pomůcky povinen nahlásit půjčovateli uvedenou změnu. Veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o zapůjčení pomůcky, přecházejí na případného zákonného zástupce, pokud je tento stanoven.

N E N A H R A Z U J E M E  lékaře ani zdravotní pojišťovnu !

Pomůcky zapůjčujeme pouze na krátkodobou výpomoc. O délce zapůjčení rozhoduje výhradně zapůjčovatel, zástupce okresní organizace STP v Jablonci nad Nisou.Zapůjčení pomůcky je možné pouze na občanský průkaz občana ČR.

Vážení přátelé, věříme, že zapůjčená pomůcka Vám pomůže překonat obtížnou situaci a bude sloužit nejen Vám, ale i dalším, kterí ji budou potřebovat. Proto s ní zacházejte co nejšetrněji, vzhledem k tomu, že pořizovací částky nejsou zanedbatelné.

 
 

Zpět na Úvodní stránku


Kontakt

Svaz tělesně postižených
v ČR,
zapsaný spolek
Na Vršku 2
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 723 732 766

TOPlistTOPlistSestavuji aktuální kalendář ...