Úvodní stránka

Motto:Pomáháme  těm. kteří sami nemohou, prospívá to nejen nám samým, ale i těm. kteří tak

vědomě ještě nedělají .

Svaz tělesně postižených v České republice,z.s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působnosti. jejímž základním cílem je všestraně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených  občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.Okresní organizace v Jablonci nad Nisou sdružuje ve čtyřech orgaizacích více jak 400 členů s různým tělesným postižením.Tři organizace pracují přímo v městě Jablonci, jedna organizace pracuje ve Velkých Hamrech. Svaz tělesně postižených je nezisková organizace, která pomáhá tělesně postiženým lidem překonávat překážky, které jim staví jejich handicap do cesty.

Jablonec nad Nisou

Chcete se dozvědět více o Jablonci nad Nisou a jeho okolí, o krásách Jizerských hor, o lidech v nich žijících.Podívejte se na video z historie našeho města,jak rostlo a vkvétalo až do dnešní podoby,tak jak to vidí dnešní obyvatelé v městě kde nyní žijí.Ale i historie má své kouzlo a o nás přesvědčí toto video o historii Jablonce nad Nisou.Křížkem X ( v ) v pravém rohu obrazovky ukončíme promítání videa s návratem na úvodní stránku.

https://youtu.be/UdsXHThE1vw


Kontakt

Svaz tělesně postižených
v ČR,
zapsaný spolek
Na Vršku 2
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 723 732 766

TOPlistTOPlistSestavuji aktuální kalendář ...